profil

Pedagogika (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów pedagogikę postmodernizmupoleca84%
Pedagogika

Pedagogika postmodernizmu - zarys.

ćwiczenia - współczesne nurty pedagogiczne PEDAGOGIKA POSTMODERNIZMU ŹRÓDŁO: *Pedagogika [w] ponowoczesności. W: Śliwerski B.: Współczesne teorie i nurty wychowania. IMPULS, Kraków 2003; str. 357 – 386. *Ożóg J., Żak B.: Leksykon pojęć...