profil

Wybierz przedmiot
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Omów neologizmy w poezji Bolesława Leśmianapoleca80%
Język polski

Bogactwo neologizmów w twórczości B. Leśmiana - oceń ich znaczenie dla zidentyfikowania "stylu Leśmiana"

„Leśmian jest, jak na razie, poetą dla niewielu wybranych” pisał Artur Sandauer w rozprawie zatytułowanej „ Poezja twórczych potęg natury”. Na poparcie zacytować można również słowa Piotra Kuncewicza zawarte w książce „ Agonia i...