profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów funkcje nowelistyki pozytywistycznejpoleca85%
Język polski

Problematyka i funkcja nowelistyki pozytywistycznej

Utwory pozytywistyczne służyły do prezentowania nowych wzorców osobowych, założeń programowych, takich jak praca u podstaw, czy praca organiczna. Literatura miała uświadamiać współczesnemu człowiekowi celowość przeprowadzenia reform w państwie,...poleca89%
Język polski

Problematyka nowelistyki pozytywistycznej.

Głównym tematem nowelistyki pozytywistycznej było społeczeństwo i jego problemy. Pisarze pozytywistyczni opisują sytuację chłopa, problemy dzieci, warunki ich życia i możliwości rozwoju, sytuacjępoleca85%
Język polski

Osiągnięcia polskiej nowelistyki pozytywistycznej w zakresie kompozycji.

Nowela – gatunek o rodowodzie antycznym. Najstarszym ze znanych zbiorów nowelistyki greckiej były Opowieści mileckie Arystydesa z Miletu, tworzącego na przełomie II i I w. p.n.e. Nowela to krótkipoleca91%
Język polski

Problematyka nowelistyki pozytywistycznej.

, ja i na wsi oraz sprawy narodowe. Poza tym pojawia się kwestia emancypacji kobiet i asymilacji Żydów. Pisarze wprowadzając bohatera dziecięcego chcieli zasygnalizować, że dziecko to też człowiekpoleca90%
Język polski

Forma i tematyka nowelistyki.

, brak zainteresowania sprawami chłopa, zacofanie i pijaństwo, skorumpowana władza, obojętność kleru wobec krzywd. Ogólnie tematykę nowelistyki można podzielić na dziecięcą ("Janko Muzykantpoleca85%
Język polski

Kreacja Tomasza Judyma, a bohaterowie wczesnej nowelistyki Żeromskiego.

, bohaterowie ci zaprzeczają wzorcom postawy pozytywistycznej . W obydwu przypadkach rozmowa przeprowadzona z najbliższą osobą uwidacznia przepaść, jaka dzieli przekonania Judyma i jego brata, czy Cedzynę