profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów Dymitriady w Rosjipoleca87%
Historia

Interwencja Polska w Rosji w połowie XVII wieku.

INTERWENCJA POLSKA W ROSJI W I POŁOWIE XVIIw. W latach 1610-1612 polakom udało się prawie przez 2 lata okupować Rosję. Do 1584 carem jej był Iwan IV Groźny prowadzący z Polską wojnę o Inflanty. Po jego Śmierci Rosja zaczęła staczać się ku...poleca80%
Historia

Wojny Rzeczypospolitej z Rosją w XVII wieku

W XVII wiek nazywany jest epoką wojen. Dla Polski był to trudny okres. Tocząc wiele wojen musiała także odpierać ataki zagrażających nam sąsiadów. Doprowadziły one nasze państwo do wyludnienia, spustoszenia i spadku europejskiego znaczenia Polski....poleca80%
Historia

Wojny Polski w XVII wieku

w II połowie XVII w . rozpoczął najazd wojsk tureckich w 1672r. za Michała Korybuta Wiśniowieckiego. W tym czasie w Polsce trwały wewnętrzne walki polityczne, doszło nawet do rozbicia na dwa obozy, napoleca82%
Historia

Wojny Polskie w wieku XVII

był różnorodny: podstawą byli Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Polacy i Wołosi, zarówno chłopi, mieszczanie czy szlachta. Ich liczba stale wzrastała a w połowie wieku XVII wynosiła aż kilkadziesiątpoleca81%
Historia

Sytuacja polski w XVII wieku

lat stała się miejscem przemarszu różnorakich wojsk. Rzeczypospolita w II połowie XVII wieku W 1569 r. między Polską a Litwą została zawarta unia realna. Na jej mocy postała Rzeczypospolitapoleca82%
Historia

Wojny Polski w XVII wieku wyrazem jej potęgi, czy słabości?

, oznaczałoby koniec naszego państwa już w połowie XVII wieku . Na szczęście rozwój sytuacji wojskowej i politycznej pokrzyżował te plany, znamienne jest jednak, że układ taki zawarto, a więc brano napoleca87%
Historia

Wojny Polski XVII - wiecznej wyrazem słabości czy mocarstwowości państwa?

, poza tym król Władysław IV zrzekł się roszczeń do tronu carskiego. WOJNY POLSKO-SZWEDZKIE W XVII WIEKU . Konflikt miedzy Rzeczpospolitą a Szwecją rozpoczął się w II połowie XVI w