profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów dorobek kulturalny starożytnego Rzymupoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

W kulturze starożytnej wielkie znaczenie miały dwie cywilizacje :Grecka i Rzymska .Początkowo nic nie wskazywało na to ,że właśnie Rzym odegra tak wielką role w dziejach Italii i całego antycznego świata. Kultura rzymska,przeszła długą drogę od...poleca82%
Historia

Starożytny Rzym.

Słowa ,,starożytna Italia" każdemu z nas kojarzą się przede wszystkim z obrazem Rzymu - miasta i państwa. Jest to usprawiedliwione jego rolą historyczną: z małego osiedla nad Tybrem wyrosło w ciągu kilku wieków olbrzymie imperium, ogarniające...poleca84%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnego Rzymu

Imperium Rzymskie za czasów swojej świetności rozciągało się na terenie trzech kontynentów. Naturalną koleją rzeczy jest to, że tak wspaniałe państwo, które miało chyba największe znaczenie w starożytnym świecie, pozostawiło po sobie ogromny...poleca84%
Historia

Elementy kultury europejskiej i polskiej odziedziczone po starożytnej Grecji i Rzymie

Ludzie w dzisiejszych czasach wiele zawdzięczają starożytnym cywilizacjom – między innymi Grekom i Rzymianom. Dzisiejsza Europa jest dziełem długiej i skomplikowanej historii, pełnej spięć i sporów między narodami. Grecy, a później Rzymianie w...poleca86%
Historia

Dorobek kulturalny Rzymian.

- Rzymianie pierwsi stworzyli służby przeciw pożarowe - Rzymianie założyli pierwsze publiczne szalety 2. Największym osiągnięciem rzymian było udoskonalenie prawodawstwa (stworzyli pierwszy w świeciepoleca84%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnych Rzymian.

dzieło to praca „O wojnie galicyjskiej”. Utwory tych twórców są cennym źródłem informacji o życiu i poczynaniach starożytnych Rzymian . Architektura rzymska rozwijająca się na wzorcach etruskich ipoleca82%
Historia

Referat: Dorobek kulturalny Grecji i Rzymu.

pozostały do dziś, nadal korzystamy z ich nauk, ale i podziwiamy ich wyczyny. Postaram się omówić dorobek kulturowy obu tych cywilizacji. Dorobek kulturalny Greków dotyczył wielu różnych dziedzinpoleca85%
Historia

Dorobek kulturalny starożytnej Grecji i Starożytnego Rzymu

ok. 1200.r.pne do Iw. p.n.e, czyli do czasu podboju starozytnej Grecji przez Rzymian . Jednak wraz z podbojem rzymskim, nie skończył się definitywnie okres sztuki greckiej. Artyści nadal tworzylipoleca78%
Filozofia

Co zawdzięcza kultura Europejska, starożytnej Grecji i starożytnemu Rzymowi?

kulturalny Greków i Rzymian dotyczył wielu dziedzin ? filozofii, matematyki, astronomii, medycyny, literatury, sztuki i architektury ? której niektóre budowle przetrwały do dziś. W Grecji wytworzyły się