profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Omów dorobek cywilizacyjny antykupoleca85%
Historia

Losy kultury antycznej: antyczny sposób myślenia.

Jakkolwiek pozostałości antycznych struktur władzy, instytucji społecznych i kulturalnych w toku mniej niż jednego wieku znikły bezpowrotnie, starożytność pozostała jednak obecna w świadomości elity kulturalnej następnej epoki jako punkt...poleca82%
Język polski

Zanalizuj fragment prozy poetyckiej Zbigniewa Herberta "Historia minotaura" i porównaj go z mitem o Tezeuszu, przedstaw, w jaki sposób współczesny poeta wykorzystuje antyczną opowieść.

ukazuje mit o Tezeuszu w zupełnie inny sposób , niż jest on zapisany w tekście "Mitologii" Jana Parandowskiego. "Historia Minotaura" jest współczesnym odpowiednikiem mitycznej