profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Określenie gatunki literackiegopoleca79%
Język polski

Analiza wiersza i Środki stylistyczne

Sprawdź załączniki :) 1. TYTUŁ =ZDANIE OZNAJMUJĄCE/PYTAJĄCE/ROZKAZUJĄCE 2. GATUNEK =HYMN, BAJKA, FRASZKA, SONET, ELEGIA, ODA, PIEŚN, TREN… 3. LIRYKA = BEZPOSREDNIA=OSOBISTA, WYZNANIE, ELEGIA/POSREDNIA= SYTUACYJNA,...poleca85%
Język polski

Analiza wiersza Anny Świrszczyskiej w liście do nauczycielki

uczestniczyła w wydarzeniach, które opisuje. Poetka zastosowała następujące środki stylistyczne : -powtarzające się refreny: „baliśmy się”, „wszystko tchórze”, -anaforę: „Upadła napoleca88%
Język polski

Analiza wiersza Andrzeja Bursy "Zgaśnij księżycu"

Analiza wiersza Wiersz Andrzeja Bursy jest tekstem o budowie nieregularnej, stroficznej. Występują tu rymy przeplatane, w większości niedokładne. Podmiotem lirycznym w wierszu jest dziecko Zpoleca82%
Język polski

Interpretacja i analiza wiersza Zbigniewa Herberta Pt. "Podróż".

Wiersz Pt. "Podróż" Zbigniewa Herberta składa się z 8 strof, z czego 7 z nich ponumerowane są w kolejności rosnącej. W wiersz oczywiście występują środki stylistyczne takie jak epitetypoleca81%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza "W Weronie".

" a racjonalizmem i rozumem, podobna jak w balladzie "Romantyczność" Mickiewicza. W utworze występują środki stylistyczne takie jak epitety "spłukane deszczem", "poruszonepoleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. "Psalm 2. o krzyżu"

postawić swoje życie i ocenić jak będzie wyglądało jego odbicie w „lustrze nieba”. Tekst jest bardzo trudny do interpretacji ze względu na liczne przenośnie oraz trudności w dokładnym określeniem rodzaju wiersza