profil

Chemia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Określanie typu reakcjipoleca82%
Chemia

Ćwiczenia z chemii dla I Gimnazjum

1. Uzupełnij współczynniki w reakcjach oraz określ typ reakcji (łączenie, rozkład wymiana pojedyncza, wymiana podwójna): Cu S ? Cu2S .............................. Na2S HCl ? NaCl H2S .............................. CuO HCl ?...