profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Okres stanisławowski w Polscepoleca83%
Historia

Okres stanisławowski w Polsce

Stanisław August Poniatowski (1732-98); ostatni król polski (1764-95); rzecznik reform i wzmocnienia państwa, główny autor Konstytucji 3 maja; zwolennik sojuszu z Rosją, ulegając jej przemocy w 1791 roku przystąpił do konfederacji targowickiej;...poleca83%
Historia

Oświecenie - czasy uczonych

Spis treści 1. Oświecenie - Ramy czasowe i tło polityczne - Główne nurty artystyczne okresu Oświecenia - Narodziny epoki 2. Oświecenie w Polsce - Podział epoki w Polsce - Spór o datę startową polskiego oświecenia 3. Filozofia 4....poleca84%
Dziennikarstwo

Periodyzacja jezyka polskiego

periodyzacja jezyka polskiegopoleca83%
Język polski

Ożywienie społeczne i edukacyjne.

KEN - pierwsza w Polsce świecka władza oświatowa, powołana 14.X.1773r. z inicjatywy działaczy skupionych wokół Stanisława Augusta Poniatowskiego. KEN zorganizowała trój-stopniowe nauczanie - szkołypoleca85%
Historia

Próby reform rzeczpospolitej i walka o utrzymanie niepodległości w okresie stanisławowskim

sejmie, ich programy i przedstawiciele 5. Uchwały Sejmu 6. Konstytucja 3 Maja 1791r i jej twórcy 7. Targowica i interwencja rosyjska w Polsce 8. 2 rozbiór Polski (1793) POWSTANIE KOŚCIUSZKOWSKIE. LIKWIDACJA PAŃSTWA POLSKIEGOpoleca85%
Język polski

Teatr - ściąga

Jak powstawał i rozwijał się teatr? - w starożytnej Grecji szanowano prace aktorów, ale nie traktowano jej jako zawód - w starożytnym Rzymie aktorami byli niewolnicy (brak szacunku dla ich pracypoleca88%
Język polski

Historia języka - gramatyka diachroniczna.

nowopolską przypada na trzecią ćwierć XVIII w ., a jej okres zasadniczego ukształtowania przyjmuje się lata osiemdziesiąte. Okres stanisławowski ma charakter czasu przełomowego w dziejach narodu i