profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Okres średniowieczapoleca85%
Historia

Dorobek i charakter kultury średniowiecznej.

Mianem średniowiecza określa się okres kultury europejskiej rozciągający się między epoką starożytną, a okresem odrodzenia. Średniowiecze jest jedną z najdłużej trwających epok. Za jego początek przyjmuje się rok 476 (upadek Cesarstwa...poleca78%
Historia wychowania

Wyjaśnij przyczyny powstania i działalności Akademii Krakowskiej w średniowieczu

Okres średniowiecza zamykał się w ramach od V w. do XV w. Za początek tej epoki przyjmuje się rok 476, czyli upadek cesarstw zachodnio-rzymskiego. Został wtedy pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodnio-rzymski Romulus Augustulus. Równocześnie...poleca85%
Język polski

Czy świat literatury średniowiecznej jest interesujący? Omawiając zagadnienie sięgnij do kilku wybranych tekstów epoki

- Xw.) jego rozkwitu (XI - XIII) i zmierzchu (XIV- XV). Mówiąc o średniowiecznej literaturze i sztuce, trzeba pamiętać o naszej niepełnej wiedzy w tym zakresie, bowiem nie zachował się cały dorobekpoleca85%
Historia

Ekspansja Normanów w VIII-XI wieku i jej wpływ na dzieje średniowiecznej Europy

Europie i Wyspach Brytyjskich, natomiast Swionowie oraz Goci wyruszyli na wschód docierając aż do Kalifatu Bagdadzkiego. Ich wyprawy miały zarówno charakter handlo­wy i zbrojny, przez co przedpoleca85%
Edukacja europejska

Wymień i uzasadnij jakie najważniejsze wartości i wytwory kultury składają się na centrum kultury polskiej.

, o utrudnionym dostępie do kultury . Co roku około 150 młodych ludzi przeżywa artystyczną przygodę, poznaje dorobek kulturalny regionu i kraju, obcując z twórcami sztuki i ich dziełami, poznającpoleca85%
Język polski

Średniowiecze - charakterystyka epoki.

ideologią było życie w ubóstwie i krzewienie radosnej wiary. Zakony te zyskały olbrzymią popularność wśród wiernych. Nie da się przecenić roli duchowieństwa w kształtowaniu kultury średniowiecznej , takpoleca84%
Język polski

Wstępna charakterystyka kultury średniowiecza

charakterystyczna dla filozofii średniowiecznej polegająca na dokładnym stosowaniu ustalonej procedury składającej się z komentowania tekstu, związanej z nim dyskusji oraz formułowania wniosków. Posługiwał się