profil

Prawo (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Okres schyłkowypoleca82%
Prawo

Prawo rzymskie

Pojęcie prawa. Prawem (przedmiotowym) był zgodny z zasadami słuszności i sprawiedliwości zespół reguł postępowania w społeczności zorganizowanej, uchwalony lub usankcjonowany przez tę społeczność, albo przez organ wyposażony w władzę...