profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ograniczenia swobody działalności gospodarczejpoleca85%
Prawo

Prawo organizacji gospodarczych - pytania

PRAWO 1.Gdzie są zapisane zasady wolności działalności gospodarczej (swobody działalności gospodarczej) odp: art. 20 Konstytucji 2. Jak się nazywają akty prawne dotyczące działalności gospodarczej. odp: - KONSTYTUCJA – ustawa...poleca80%
Ekonomia

Charakterystyka modeli gospodarek oraz struktur gospodarczych

gospodarczej, 3. Prawo do kierowania się własnym interesem podczas podejmowania decyzji gospodarczych , - posiadania kapitału i zakładania podmiotów gospodarczych - swobodnego kształtowaniapoleca84%
Turystyka i rekreacja

Prawo w turystyce

, jak również ochronę interesów politycznych i gospodarczych państwa. Podstawowymi źródłami prawa karnego są pochodzące z 1997 r. kodeks karny i kodeks karny wykonawczy. VIII. PRAWO PROCESOWEpoleca90%
Marketing

Prawo konsumenckie.

edukacji. 5. Prawo do reprezentowania swoich interesów. Zielone światło dla organizacji pozarządowych na rzecz ochrony konsumentów. Organizacja ta może zaoferować bezpłatne porady prawne. Jeżelipoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

, które wyrażają zgodę na związanie się z konkretną normą. Prawo międzypaństwowe – zespół norm regulujących stosunki między państwami, nie wliczając organizacji międzynarodowych i innym podmiotów prawapoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - opracowane pytania na egzamin

międzynarodowych stosunków gospodarczych , społecznych, kulturalnych, oświatowych i zdrowotnych oraz praw człowieka. Jest ona organem koordynującym działalność wszystkich organizacji wyspecjalizowanych tworzących