profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ogólnie kultura i jej podziałpoleca85%
Język polski

Związek twórczości Jana Kochanowskiego z kulturą antyczną.

), miejsca (przed pałacem króla Priama), akcji (odprawa posłów); podział sztuki na epejsodiony i stasimony; klasyczna struktura akcji: prolog (monolog Antenora: sytuacja Troi przybywają posłowie greccypoleca90%
Dziennikarstwo

Recenzja

do infromacji - nowe metody przetwarzania i wyszukiwania informacji Communico - wspólność połączenie łączność Communicore - połączyć się. Ogólnie udzielić komuś wiadomości, naradzać siępoleca85%
Socjologia

Kultura a gospodarka

na kreowanie postaw ludzkich oraz ogólnie uznawanych norm. Wpływ jej jednak w czasach poprzedzających współczesność był znacznie większy. Wśród wielu składników religii możemy wyróżnić obszar, który