profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ogólna charakterystyka UEpoleca85%
Geografia

Ogólna charakterystyka UE.

Ogólna charakterystyka UE - liczba państw tworzących organizację – 15 - powierzchnia 3,2 mln km2 - obywatele – 317 mln osób - w ramach układu Schegen zniesiono granice wew. i wprowadzono przemieszczanie się obywateli. Rozwój W 1951r powołanie...poleca86%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej (charakter prawny UE, tworzenie i zakres prawa, 3 filary)

. Ogólna charakterystyka traktatów ustanawiających Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (EWEA). Traktat ustanawiający EWG oraz traktat ustanawiający EWEApoleca84%
Rachunkowość

Transakcje wewnątrzwspólnotowe – pojęcie i ogólna charakterystyka.

Dział tematyczny: Obrót towarowy. Temat: Transakcje wewnątrzwspólnotowe – pojęcie i ogólna charakterystyka . Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oznacza nabycie prawa do rozporządzaniapoleca84%
Edukacja europejska

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)

strony Unii, jak i Polski. Rozdział 5 to opis dwóch programów pomocy dla Polskiego rolnictwa (programy PHARE i SAPARD). Rozdziały 6 i 7 to ogólna charakterystyka Wspólnej Polityki Rolnej, jej celepoleca83%
Administracja

System ochrony prawnej UE

naruszenia prawa w przyszłości i może być ona: - prewencją ogólną - prewencją szczegółową Prewencja ogólna skierowana jest do wszystkich adresatów danej normy prawnej Prewencja szczegółowa skierowanapoleca85%
Prawo międzynarodowe

Dostosowanie bazy noclegowej do wymagań UE

infrastruktura ogólna , tzw. „paraturystyczna”, nie będąca stricte obiektami turystycznymi, lecz odgrywająca w przemyśle turystycznym kluczową rolę, tzn. dworce autobusowe, lotniska, dworce PKP, etc. Na