profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ogłoszenie wyrokupoleca85%
Prawo karne

Postępowanie karne

1.Pojęcie postępowania karnego i prawa karnego procesowego. Prawo karne procesowe – to zespół norm prawnych regulujących proces karny. Określają one prawa i obowiązki organów procesowych oraz innych uczestników postęp. karnego. Przepisy te...