profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Odzyskanie niepodległości 11 listopada 1918poleca82%
Historia

Gospodarka Polski 1918-1939

11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli odrodziło się państwo polskie. Odzyskanie niepodległości było możliwe nie tylko dzięki dążeniom niepodległościowym całego narodu, ale przede wszystkim klęsce mocarstw rozbiorowych w czasie I wojny...poleca85%
Historia

Wykłady z historii powszechnej 1918-1939

mniejszych Europa 1916-17: - konsekwencje przystąpienia USA do wojny - przewrót październikowy (rewol. bolszewicka) Europa 1918 – 1945: - przemiany ekonom. – kult (1919 – 1939 ) - II wojnapoleca85%
Historia

Historia gospodaracza- Charakterystyka przemian gospodarczych na świecie 1870-1914. I wojna światowa

XIX W. I WOJNA ŚWIATOWA. 7. Gospodarka światowa w latach 1918 - 1939 . II wojna światowa. 8. GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1918 - 1939 I W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. 9. PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ŚWIECIE ODpoleca82%
Historia

Działania wojenne w Europie lata 1939-1941.

marca 1929r. podporządkowały sobie Słowację, 15 marca 1939r. dokonały zaboru Czech i Moraw. 20 marca 1939 r. Niemcy wysunęły oficjalnie polityczne i terytorialne żądania wobec Polski : przyłączeniepoleca83%
Historia

DRUGA RZECZPOSPOLITA 1918-1939 – ustrój, życie polityczne, terytorium, społeczeństwo, życie gospodarcze i polityka zagraniczna

rewolucji i dyktatury proletariatu, uznając hasło niepodległej Polski za szkodliwe. 10.XI. 1918 r. do Warszawy przybył z niemieckiego więzienia J. Piłsudski. 11.XI utworzona przez państwa centralnepoleca80%
Historia

Gospodarka II Rzeczpospolitej.

gospodarcze lat 1918 — 1939 nie zmieniły modelu struktury społeczno-zawodowej kraju. Wiele społeczeństw narodów (szczególnie sąsiednie)wykazywało większy dynamizm rozwoju gospodarczego od Polski . Fakt ten