profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Odzyskanie niepodległość przez Polskępoleca80%
Historia

Polska pod zaborami

Drugi Rozbiór Polski Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji...poleca80%
Historia

Ustalenie granic Polski po I wojnie światowej.

1.ODBUDOWA NIEPODLEGŁEJ POLSKI Wolność zawitała na ziemie polskie z końcem października i początkiem listopada. W wojskach okupacyjnych - zwłaszcza austro-węgierskich - wzmogło się rozprzężenie. Po podpisaniu zawieszenia broni, na ulicach...poleca83%
Historia

Polska pod zaborami

. Organizowali spiski patriotyczne i występowali zbrojnie przeciwko zaborcom. Wyrazem nie zaakceptowania narodowej niewoli były tajne organizacje i powstania narodowe. Życie Polaków pod zaborami topoleca83%
Historia

Polska pod zaborami

Jest to opracowane przezemnie streszczenie całego tematu ( Polska pod zaborami , Polacy w czasach napoleońskich, powstania narodowe, Polacy po klęskach powstań oraz życie pod zaborami ) (starałampoleca81%
Historia

Polska pod zaborami

ZABÓR ROSYJSKI stolica zaboru: Warszawa szkoła: j. polski przedmiotem nadobowiązkowym; brak obowiązku uczęszczania do szkoły; zamkniecie Szkoły Głównej w Warszawie (1869); tylko religia w j. polskimpoleca77%
Historia

Życie codzienne Polaków pod zaborami.

Życie codzienne Polaków pod zaborami W 1795r. w wyniku trzeciego rozbioru Polska znika z mapy świata na 123 lata. Jednak nie było to równoznaczne ze zniknięciem Polaków - żyli oni podpoleca81%
Historia

Polska Pod Zaborami - metody walki

W XIX wieku Polacy nie posiadali własnego Państwa, żyli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii. Państwa te postanowiły, że nigdy nie dopuszczą do odbudowy państwa polskiego. Polacy byli prześladowani