profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Odrzucenie ZSRR na konferencji w Genuipoleca82%
Historia

Życie Polaków w okupowanej Polsce

Najważniejsze przyczyny wybuchu II wojny światowej 1. Upokorzenie Niemiec po I wojnie światowej 2. Faszyzm niemiecki dąży do obalenia systemu wersalskiego Chodzi tutaj o to, że Niemcy chciały pomścić klęskę swoją w I wojnie światowej. Uważali...poleca84%
Historia

Rola Kultury, Sztuki i Kościoła w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków w XIX wieku.

badawcze. W ciągu kilku lat wzniesiono wiele wspaniałych budowli m.in. Teatr Wielki czy Pałac. Stopniowo w umysłach Polaków zaczął dojrzewać nowy prąd umysłowy – romantyzm wypierający dotychczasowepoleca90%
Język polski

Konspiracyjna działalność kulturalna w okupowanej Polsce

narodowe i patriotyczne Polaków , ani też ukazujących zbrodniczą działalność władz hitlerowskich. Zachodzące w okupowanej Polsce różnorodne, płodne dla narodu polskiego w następstwach, wydarzeniapoleca83%
Historia

Dążenia niepodległościowe Polaków - wiek XIX

niepodległościowy Polaków w całym okresie zaborów. Ogromne poświęcenie, wola walki wśród tysięcy gotowych oddać życie za Ojczyznę patriotów - w większości młodzieży, doskonała organizacja pozwoliłypoleca83%
Historia

Legalnie i w konspiracji - formy walki Polaków o suwerenność

pomoże w zorganizowaniu powstania w Polsce . Jego pomysł zyskał poparcie Wielkiej Brytanii, ale nie został poparty przez pozostałych aliantów. Pierwszy plan powstania nie wszedł w życie ponieważ w tympoleca83%
Etyka

Mniejszości narodowe w Polsce

budziły wśród Polaków i Rosjan chęć wynarodowienia tegoż społeczeństwa. Białoruski Ruch Narodowy nie miał oparcia w strukturach kościelnych. Cerkiew grekatolicka nie spełniała roli podobnej do tej, jaką