profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Odrębność grupy

poleca70%
Wiedza o społeczeństwie

Czym jest grupa społeczna? Struktura i odrębność grupy

Grupa składa się z co najmniej dwóch osób, między którymi zachodzą bezpośrednie interakcje. Osoby te mają wspólny cel oraz świadomość odrębności własnej grupy od innych. Grupa ma poza tym swoją strukturę i normy. Grupa społeczna to zbiorowość, która realizuje własne cele. Ludzie łączą sięw grupy, aby realizować swoje potrzeby, najczęściej poprzez osiąganie określonych celów. Cele, jakie stawia sobie grupa, mogą być bardzo różne: od wykonania określonych prostych zadań po wieloletnie,...poleca85%
Socjologia

Podstawowe podziały grup społecznych.

wspólnych potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia. Jest topoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Społeczeństwo, grupy społeczne, cele i struktura grupy.

potrzeb, wartości i interesów, których treści wyznaczają specyfikę i odrębność danej grupy od innych. Grupa społeczna to zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia. W grupiepoleca85%
Pedagogika

Rodzina jako grupa społeczna

, instytucje społeczne etc. Należy jednak zauważyć, że rodzina zarówno jako najmniejsza grupa społeczna i instytucja na przestrzeni czasu ulegała znacznym transformacjom. Zmieniała się jej wewnętrznapoleca85%
Pedagogika

Notatka z lektury Stanisław Mika „Psychologia społeczna dla nauczycieli”

. Najważniejsze w grupie jej jest odrębność , odmienność od innych. Odrębność ta zaznacza się w świadomości członków tej grupy i członków innych grup. Według H.Tajfela owa świadomość prowadzi do zachowańpoleca85%
Pedagogika

Patologia społeczna

PODGÓRECKI który określa patologie jako destruktywne i auto destruktywne zachowanie ludzi grup całych społeczeństw , twierdzi on że przez patologie społeczna należy rozumieć ten rodzaj zachowania