profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Odpowiedzialność karna skarbowapoleca85%
Administracja

Prawo karne - skarbowe

1. Podział prawa karnego Prawo karne podzielić można na następujące dziedziny: a.) prawo karne materialne - jest dziedzina. prawa określającą czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki...poleca85%
Prawo administracyjne

Zasady odpowiedzialności karnej skarbowej na podstawie kodeksu karnego skarbowego

Podstawowe zasady (przesłanki) odpowiedzialności karnej skarbowej wg kodeksu karnego skarbowego. I. Zasadniczym warunkiem odpowiedzialności karnej skarbowej jest uznanie czynu tj. przestępstwa, bądź wykroczenia skarbowego jako społecznie...poleca86%
Prawo administracyjne

Prawo karne - Skarbowe

Pełna praca w załącznikupoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagadnienia do sprawdzianu z działu prawo karne.

DZIAŁY PRAWA KARNEGO - prawo karne materialne - prawo karne procesowe - prawo karne wykonawcze - prawo karne skarbowe - prawo karne wojskowe - prawo karne o wykroczeniach - prawo karne opoleca82%
Prawo

Prawo karne skarbowe - opracowanie kilku wykładów

. Źródłem jest kodeks karny wykonawczy. Art. 53 kk Kodeks karny skarbowy – podstawowe źródło prawa karnego. Ustawa z 10 września 1998r. Dz. U. Nr 83, poz. 930 Prawo karne skarbowe jest topoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawo karne

skazanych, czyli cały system penitencjarny (więzienny). Prawo karne skarbowe jest kolejną dyscypliną prawa karnego , która z kolei reguluje problematykę odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczeniapoleca83%
Prawo gospodarcze

Zagadnienia z prawa karnego gospodarczego i skarbowego

WARTOŚCIOWYMI? (ART. 310 ? 316) KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ? ART. 585 ? 592 USTAWA O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI ? ART. 179 ?183 PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (ART. 305) ? PRAWO KARNE SKARBOWE ? ? POJĘCIE