profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Odebranie grobu Chrystusa z rąk niewiernychpoleca88%
Historia

Krucjaty

Wyprawy krzyżowe, krucjaty, wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obronie chrześcijaństwa przed wewnętrznymi i zewnętrznymi wrogami. W węższym znaczeniu wyprawy...poleca82%
Historia

Krucjaty

wieku w celu odzyskania Ziemi Świętej, a zwłaszcza Jerozolimy. Krucjaty połabskie - zbrojne próby chrystianizacji Słowian połabskich podejmowane w XII wieku. Krucjaty pruskie - zbrojne wyprawypoleca83%


poleca83%
Historia

Krucjaty

1096- I krucjata- ludowa 1099- II krucjata - Powstanie Królestwa Jerozolimskiego 1147-1149 - wyprawa niemiecko-francuska krzyżowców zakończona klęską 1202-1204-(kompromitująca), podbiciepoleca89%
Historia

Krucjaty (1096-1292)

Informacje ogólne Krucjaty , wyprawy krzyżowe, wojny ogłaszane przez papieży i prowadzone w imię Jezusa Chrystusa w celu odzyskania chrześcijańskiego dziedzictwa lub w obronie chrześcijaństwa przedpoleca81%
Historia

Schizma wschodnia i zachodnia. Krucjaty-przczyny i skutki

Awinionie (od wyboru Urbana VI i Klemensa VI,1378r) - ostatni papież abdykował w 1445r. Krucjaty - wyprawy krzyżowe mające na celu wyzwolenie ziemi świętej z rąk muzułmanów. Przyczyny krucjat