profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Oddziaływanie nieantagonistycznepoleca85%
Biologia

Typy oddziaływań między organizmami - antagonistyczne (konkurencja, drapieżnictwo, pasożytnictwo)

TYPY ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZY ORGANIZMAMI: - antagonistyczne - populacja jednego gatunku wpływa negatywnie (i wyrządza szkody) populacji drugiego. - nieantagonistyczne - kiedy dwie populacje wpływają na siebie pozytywnie. ANTAGONISTYCZNE...poleca85%
Biologia

Populacja

Populacja – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających. Cechy populacji: - rozrodczość (oznacza wrodzoną zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu). -...poleca85%
Biologia

Populacja, oddziaływanie antagonistyczne i nieantagonistyczne - pojęcia

Populacja - zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na się wpływających; Rozrodczość - wrodzona zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu; Śmiertelność - liczba...poleca84%
Biologia

Stosunki antagonistyczne czyli drapieżnictwo. Pasożytnictwo i konkurencja.

- kanionka b) zwierzęta zewnętrzne: - pchły - kleszcze - pijawki wewnętrzne: - tasiemiec - glista ludzka 3. Konkurencja Najostrzej zaznacza się między osobnikami tego samegopoleca85%
Biologia

Drapieżnictwo

Drapieżnictwo - stosunek antagonistyczny, w którym jeden gatunek zwierząt (drapieżca) poluje na drugi gatunek (ofiarę) zabija ją, następnie zjada. 1. Każdy drapieżnik ma odpowiednie przystosowaniapoleca85%
Biologia

Stosunki antagonistyczne

Do stosunków antagonistycznych, czyli negatywnych zaliczamy: - pasożytnictwo - drapieżnictwo - konkurencja PASOŻYTNICTWO - posożyt żyje kosztem gospodarza i działa na jego szkodępoleca85%
Biologia

Interakcje

Stosunki antagonistyczne – występują, gdy populacja jednego gatunku działa na niekorzyść populacji drugiego gatunku ( drapieżnictwo , pasożytnictwo i konkurencja ) Stosunki antagonistycznepoleca91%
Biologia

Gradacja

genetyczna- uzyskanie odmian które są odporne na szkodniki W przyrodzie panują 2 typy oddziaływań Antagonistyczne gdzie populacja jednego gatunku działa na szkodę drugiego Nieantagonistyczne