profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Oddziaływaniapoleca82%
Geografia

Pole grawitacyjne Ziemi

Uczony niemiecki - Johannes Kepler, zwolennik i propagator teorii Kopernika, na podstawie przeprowadzonych przez siebie obserwacji i pomiarów, potwierdził poruszanie się planet dookoła Słońca. Ponadto stwierdził, że planety obiegają Słońce nie po...poleca85%
Biologia

Biologia - Ekologia

Czynniki wpływające na rozmieszczenie organizmów: -abiotyczne- nieożywione –temperatura, światło, wilgotność, kwasowość gleby i wody -biotyczne –ożywione –grzyby, rośliny, zwierzęta, bakterie (pasożytnictwo, konkurencja ) Prawo minimum...poleca74%
Fizyka

Różne przykłady oddziaływań.

RÓŻNE PRZYKŁADY ODDZIAŁYWAŃ: (grawitacyjne, sprężyste, magnetyczne, elektrostatyczne) Wszystkie oddziaływania są wzajemne. Oznacza to, że jeśli jedno ciało działa na drugie to drugie ciało działa na pierwsze. Oddziaływania możemy podzielić na...poleca85%
Geografia

Ziemia

średnicy jest to największa planeta skalista w Układzie Słonecznym. Ma również największą gęstość, najsilniejsze pole magnetyczne i grawitacyjne oraz najszybszy ruch obrotowy. Ziemia to jedyna znana planetapoleca84%
Fizyka

Pole grawitacyjne ziemi.

Grawitacja, nazywana czasami ciążeniem powszechnym, to jedno z czterech oddziaływań podstawowych wyróżnianych przez fizykę. Oddziaływanie grawitacyjne jest zależne od masy posiadanej przezpoleca85%
Fizyka

Porównanie pola grawitacyjnego i elektrostatycznego

Porównanie pola grawitacyjnego i elektrostatycznego Pole grawitacyjne jest to przestrzeń, w której na ciało działają siły grawitacyjne . Obrazem pola grawitacyjnego są linie sił a ich kierunek ipoleca85%
Fizyka

Księżyc Ziemi

pochodzenie Księżyca nadal stanowi zagadkę. Muł on uformować się wraz z Ziemią na wczesnym etapie istnienia Układu Słonecznego. Mogła go wychwycić z przestrzeni międzyplanetarnej pole grawitacyjne Ziemipoleca85%
Fizyka

Czarna dziura

rotację. Teoria Względności zakłada, że pole grawitacyjne także wiruje. Rotacja nieco spłaszcza czarną dziurę, podobnie jak to ma miejsce w przypadku Ziemi . Rotacja zmienia granicę nieskończonej