profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Oddziaływania nieantagonistycznepoleca85%
Biologia

Ekologia

Gatunek ? to grupa mająca wspólne pochodzenie i odznaczające się cechami, które przekazywane są potomstwu Populacja ? grupa osobników jednego gatunku wyst. Na danym obszarze Biocenoza ? to grupa osobników różnych populacji wyst. Na danym...poleca85%
Biologia

Oddziaływanie nieantagonistyczne

Mutualizm - np. grzyby i zielone glony - zielony glon dostarcza grzybowi składników odżywczych pozyskanych z procesu fotosyntezy, natomiast grzyb dostarcza glonowi wodę i składniki mineralne. termity i pierwotniaki - pierwotniaki egzystują...poleca85%
Biologia

Oddziaływania nieantagonistyczne

Oddziaływania nieantagonistyczne - dwie populacje wpływają na siebie pozytywnie - żadna z populacji nie ponosi strat. MUTUALIZM (symbioza) - oddziaływanie dodatnie - oddziaływanie nieantagonistyczne populacji dwóch gatunków, które...poleca84%
Biologia

Oddziaływania antagonistyczne i nieantagonistyczne

ODDZIAŁYWANIA Antagonistyczne - konkurencja, pasożytnictwo, drapieżnictwo. Nieantagonistyczne - mutualizm, komensalizm, protokooperacja Na czym polega współżycie określane mianem komensalizmu? Organizmy żyjące na powierzchni lub wewnątrz...poleca85%
Biologia

Ekologia - sciaga dla gimnzajum

Populacja biologiczna-jest to zespół organizmów Jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających. Rozrodczoś-oznacza wrodzoną zdolność populacji do wzrostu jej liczebności drogą rozrodu....poleca91%
Biologia

Gradacja

Gradacja-szybki wzrost liczebności populacji danego gatunku, prowadzący do masowego pojawienia się tego gatunku na określonym obszarze Metody zwalczania szkodników: Chemiczna- stosowanie pestycydów czyli środków ochrony roślin(herbicydy- owady,...poleca85%
Biologia

Oddziaływania nieantagonistyczne

Stosunki nieantagonistyczne między populacjami polegają na tym, że żadna z nich nie ponosi strat w wyniku tego współżycia. Należą do nich: mutualizm(?), protokooperacja i komensalizm. Mutualizm Jest to ścisłe współżycie osobników dwóch...poleca84%
Biologia

Mutualizm

ODDZIAŁYWANIA NIEANTAGONISTYCZNE - MUTUALIZM Mutualizm - jest to jedno z oddziaływań nieantagonistycznych, cechujące się obopólnymi korzyściami, w stopniu tak dużym, że praktycznie uzależnia obydwie populacje. Rozróżniamy kilka rodzajów...