profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Odbudowa państwa Polskiegopoleca73%
Historia

Historia Polski od jej poczatków do wieku XVII

POCZĄTKI PAŃSTWA POLSKIEGO - PLEMIONA POLSKIE. 1. Tezy na temat powstania państwa: A - Państwo polskie powstało w wyniku najazdu zewnętrznego. Mogły to być plemiona normańskie, które...poleca84%
Historia

Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne odbudowy państwa polskiego

Celem mojej pracy jest przedstawienie Polaków jako narodu walczącego o odzyskanie niepodległości w XX wieku. Podobnie jak w XIX w., stan sprawy polskiej w państwach zaborczych XX w. określiła 06 sytuacja międzynarodowa oraz wewnętrzna. Zaborcy...poleca83%
Język polski

Pitagoras z Samos.

liczb i mozna ich uznac za twórców poczatków teorii liczb. Wiedzieli o istnieniu liczb niewymiernych, ale byli zobowiazani do zachowania tego w tajemnicy. Istnienie liczb niewymiernych bylo niezgodne z