profil

Język polski (5)
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 3
Grafika 0
Filmy 0

Od Annasza do Kajfasza

poleca54%
Słownik Frazeologiczny

odsyłać kogoś od Annasza do Kajfasza

‘odsyłać kogoś od urzędnika do urzędnika, od urzędu do urzędu, nie chcąc zająć się jego sprawą, zbywać go’; zwrot, bibl. (por. od Annasza do Kajfasza); Jak można tak traktować człowieka, odsyłać go od Annasza do Kajfasza. – Internet.

poleca20%
Słownik Frazeologiczny

od Annasza do Kajfasza

poleca70%
Słownik Frazeologiczny

od Annasza do Kajfasza

‘od jednego do drugiego, od jednej instytucji do drugiej, bezskutecznie, nic nie załatwiając’, wyr. określ. (zwykle w połączeniu z czas. chodzić), bibl. (Annasz – arcykapłan żydowski; teść Kajfasza – także arcykapłana żydowskiego, przewodniczącego Wysokiej Rady w czasie procesu Jezusa; J 18,24: „Następnie Annasz wysłał Go związanego do arcybiskupa Kajfasza.”); W naszej rzeczywistości trzeba się nachodzić od Annasza do Kajfasza, żeby cokolwiek załatwić. – Internet.poleca84%
Język polski

Materiał do sprawdzianu z biblii i mitologii

BIBLIA 1. Przyczyny popularności Biblii: - źródło prawdy dla wierzących, - zaspokaja ludzką ciekawość na temat początków świata i życiu pierwszych ludzi, - zawiera prawdy moralne, ma charakter dydaktyczny, - inspiracja dla tekstów kultury,...poleca81%
Język polski

Frazeologizmy z Biblii

1. Przenieść się na łono Abrahama - umrzeć 2. Ziemia mlekiem i miodem płynąca - kraj bardzo żyzny i bogaty 3. Egipskie ciemności - nieprzenikniona ciemność 4. Faryzeusz - człowiek obłudny, dwulicowy 5. Judasz - oszust, zdrajca, kłamca...