profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Oczekiwania Polaków wobec Unii Europejskiejpoleca85%
Historia

Obawy i nadzieje Polaków przed wstąpieniem do Uni Europejskiej.

„Przyszłość Polski w Europie. Moja przyszłość w Europie” 1 maja 2004 roku z pewnością będzie jedną z najważniejszych dat w historii naszego kraju. Być może nawet porównywalną z rokiem 966, 1410 czy 1989. Jednak nie dlatego, że podpisany będzie...poleca83%
Edukacja europejska

Korzyści i negatywne aspekty związane z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej

. Wszelkie zmiany budziły obawy Polaków , bo wiadomo, że wiele mogło się zmienić na gorsze. Jednak równie silne były nadzieje związane z wstąpieniem do Unii. Mieliśmy nadzieje na wsparcie finansowe zpoleca85%
Polityka rolna

Stan rolnictwa polskiego w okresie dostosowawczym przed wstąpieniem do UE

STAN ROLNICTWA POLSKIEGO W OKRESIE DOSTOSOWAWCZYM PRZED WSTĄPIENIEM DO UE Stan rolnictwa polskiego w okresie przygotowań do akcesji i tuż po niej był zły, co wiązało się szczególnie z jegopoleca85%
Język polski

Zredaguj przemowienie, w którym będziesz przekonywał zebranych za wstąpieniem do UE (lub przeciw)

Maastricht wszyscy obywatele panstw czlonkowskich staja się obywatelami Unii Europejskiej . Obywatele Unii maja prawo do kandydowania i glosowania w wyborach lokalnych oraz do Parlamentu Europejskiego wpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Skutki przyjęcia Polski do UE dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej . Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10poleca85%
Prawo międzynarodowe

Skutki przyjęcia polski do unii europejskiej dla polskiego rynku pracy

W okresie przedakcesyjnym wielu Polaków obawiało się wstąpienia Polski do Unii Europejskiej . Z drugiej strony kraje ówczesnej piętnastki również miały prawo do własnych obaw przed przystąpieniem 10