profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona roślinpoleca89%
Etyka

Ekologia a etyka

Wstęp Etyka to ogół zasad i norm postępowania przyjętych w danej epoce i w danym środowisku, a także nauka o moralności zajmująca się opisem, analizą i wyjaśnianiem rzeczywiście istniejącej moralności i ustalaniem dyrektyw moralnego...