profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona roślinpoleca79%
Administracja

Formy ochrony przyrody.

Ochrona przyrody to działania mające na celu zachowanie przed zniszczeniem lub uszkodzeniami wszelkich elementów przyrody - dziko występujących gatunków zwierząt i roślin, utworów przyrody nieożywionej, jak jaskinie czy głazy narzutowe, a także...