profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Ochrona gleby

poleca63%
Biologia

Środki służące zachowaniu czystości powietrza, wody i ochrony gleby

Kategoria: Ochrona środowiska przyrodniczego i przyrody

Do środków służących zachowaniu czystości powietrza, wody i ochrony gleby należą: – ograniczenie emisji szkodliwych substancji; – wprowadzenie technologii, w których powstaje mało odpadów; – poprawa jakości paliw samochodowych; – stosowanie alternatywnych źródeł energii; – instalacja urządzeń oczyszczających powietrze, oczyszczanie ścieków, bezpieczne składowanie odpadów; – odpowiednia lokalizacja źródeł emisji i tworzenie ochronnych pasów zieleni; – racjonalne nawożenie i stosowanie...