profil

Teksty 24
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona gatunkowapoleca85%
Biologia

Ochrona środowiska.

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE Ochrona przyrody to działania mające na celu zachowanie przed zniszczeniem lub uszkodzeniami wszelkich elementów przyrody - dziko występujących gatunków zwierząt i roślin, utworów przyrody nieożywionej, jak jaskinie czy...poleca85%
Biologia

Kukułka i płomykówka.

Kukułka. Najwygodniejszy chyba sposób wychowu piskląt przyswoiła sobie kukułka, powszechnie zwany tak ptak, rozmiarami i ubarwieniem przypominający nieco krogulca. Nie buduje gniazd i nie troszczy się tez ani o jaja, ani o młode. Jakże więc się...poleca86%
Biologia

Pytania testowe-przekrojowe.

PYTANIA TESTOWE-CZ II 1.Retikulum endoplazmatyczne szorstkie występuje szczególnie obficie w komórkach: A.rozrodczych B.o wysokim metabolizmie substancji białkowych C.o wysokim metabolizmie substancji tluszczowych D.transportujących...poleca81%
Biologia

Chronione kręgowce Polski

Ochrona gatunkowa ma w Polsce długą i chlubną tradycję. Niestety, ostatnimi czasy przepisy prawne regulujące zasady ochrony zwierząt uznanych przez ludzi za zagrożone i najbardziej zasługujące na opiekę, nie nadążają za postępem wiedzy oraz...poleca82%
Biologia

Paprotniki - podstawowe informacje

Budowa Widłaki: pokolenie dominujące- sporofit w postaci płożącej się i dychotomicznie rozgałęzionej łodygi, pokrytej drobnymi listkami (mikrofile: blaszki z pojedynczym nierozgałęzionym nerwem). Wyjątek porybliny- łodyga bulwiasta a liście...poleca82%
Biologia

Rośliny i zwierzęta chronione w Łodzi i Okolicach.

Gatunki prawnie chronione notowane na obszarze Łodzi Spośród wykazanych z terenu miasta gatunków aż 173 jest objętych prawną ochroną na podstawie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1995...poleca84%
Biologia

Zróżnicowanie fauny i flory na świecie

We współczesnej florze świata dominują rośliny kwiatowe. Jednak początkowo ląd był porośnięty paprociami i widłakami, a ewolucja roślin została zapoczątkowana przez prymitywne glony. Najwcześniejszymi formami roślinnymi były organizmy morskie....poleca85%
Biologia

Ziemię mamy tylko jedną

POTRZEBA OCHRONY PRZYRODY Celem ochrony przyrody jest zachowanie różnorodności biologicznej, dziedzictwa geologicznego, zapewnienie istnienia gatunków, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody, a także przywracanie do stanu...poleca82%
Biologia

Bioróżnorodność i sposoby jej ochrony na terenie Małopolski

Różnorodność biologiczna (ang. biodiversity) = różnorodność gatunkowa, bioróżnorodność - nie jest sumą wszystkich ekosystemów, gatunków i ras zwierząt, roślin dziko żyjących i udomowionych, lecz jest cechą określającą zróżnicowanie między tymi...poleca81%
Geografia

Ochrona przyrody

Tekst zamieszczony poniżej został poprawiony przez nauczyciela (bdb). Nie radzę kopiować tego w całości, może się okazać, ze chodzimy do tej samej szkoły lub coś takiego. Proszę o rozwagę. Ta praca ma wam pomóc w stworzeniu własnej. Koniec wstępu....poleca81%
Biologia

Ochrona środowiska (prezentacja)

Formy ochrony środowiska, cele, realizacje.poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

0chrona środowiska na Pomorzu Gdańskim.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r. poddanie pod ochronę następuje przez: - tworzenie parków krajobrazowych narodowych, - uznawanie określonych obszarów za rezerwaty przyrody, - wyznaczenie obszarów chronionego...poleca85%
Biologia

Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska W Polsce Obecność człowieka w środowisku przyrodniczym potęgowała się w miarę opanowania coraz to nowych obszarów dla swoich potrzeb, wzrostu liczby ludności oraz ogólnego...poleca85%
Biologia

Żyj zdrowo – żyj ekologicznie.

Sposoby na ekologiczne życie: 1.Używanie ekologicznych kosmetyków (czyli przede wszystkim takich, które nie są testowane na zwierzętach) 2.Używanie biodegradalnych długopisów. 3.Kupujmy żywność w ekologicznych opakowaniach. 4.Chrońmy lasy, nie...poleca86%
Biologia

Obrońcy przyrody, łączcie się ! - ekologia

W Szwajcarii zachował się średniowieczny akt dotyczący ochrony dzikiego ptactwa ze wzruszającym uzasadnieniem : "bo swym miłym śpiewem raduje serca ludzkie" Bardziej praktyczne powody miał na myśli Władysław Jagiełło, zakazując...poleca85%
Geografia

Ochrona środowiska

OCHRONA PRZYRODY W POLSCE Ochrona przyrody to działania mające na celu zachowanie przed zniszczeniem lub uszkodzeniami wszelkich elementów przyrody - dziko występujących gatunków zwierząt i roślin, utworów przyrody nieożywionej, jak jaskinie czy...poleca85%
Biologia

„Rola terenów zielonych dla zdrowia człowieka i sposoby ich ochrony.”

Tereny zielone to element całego systemu ekologicznego, którego częścią składową jest człowiek. Jego rozwój i ekspansja ma znaczący wpływ na środowisko naturalne i odwrotnie, będąc składowym elementem tego środowiska – sam ulega jego wpływom....poleca84%
Biologia

Tygrys syberyjski

Tygrys sybersyjski - rząd - drapieżne - rodzina - koty - odmiana/gatunek - panthera tigris altaica WIELKOŚĆ długość: 2, 7-3,8 m od głowy do końca ogona ( samice mniejsze) wysokość w kłębie: 105-110 cm waga: samiec 180-300 kg, samica...poleca80%
Geografia

Formy ochrony przyrody w Polsce

PARKI NARODOWE Parki narodowe to najwyższa forma ochrony przyrody. W Polsce park narodowy obejmuje teren o powierzchni ponad tysiąc hektarów, charakteryzujący się typowym dla określonego regionu układem warunków przyrodniczych: szaty roślinnej,...poleca77%
Biologia

Ochrony przyrody na śląsku

1. Rezerwat Przyrody rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające...poleca82%
Biologia

Rozwój zrównoważony

Widmo kryzysu ekologicznego posiada dynamikę o wymiarze globalnym. Kryzys oznacza tu ingerencję człowieka w układy przyrodnicze, które przekraczają zdolność środowiska do samodzielnej kompensacji zachodzących zmian. Przyczyn kryzysu ekologicznego,...poleca82%
Biologia

Ssaki leśne

Ssaki poznajemy po tym, że ich dzieci, gdy się urodzą, to ssą mleko swojej mamy. To znaczy, że żywią się mlekiem matki. Oto cała tajemnica nazwy SSAKI. Trzeba też pamiętać, że ssaki rodzą się z ciała matki, czyli są żyworodne Dzik pochodzi z...poleca80%
Biologia

Ekologia i ochrona środowiska

Człowiek jest nierozerwalną częścią przyrody, a więc troska o jej przetrwanie leży w jego najgłębszym interesie. Nie zawsze o tym pamiętano lub starano się nie zauważać konsekwencji naszych działań. Starajmy się tak żyć, aby następnym pokoleniom...poleca83%
Biologia

Formy ochrony przyrody

cala przca jesat w zalaczniku