profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Ochrona bioróżnorodnościpoleca85%
Biologia

Ochrona Bioróżnorodności

Człowiek – jako odrębna istota – jest jednocześnie nierozerwalną cząstką natury. Musi z nią współżyć, a będąc obdarzony rozumem winien nią w pewnym zakresie gospodarować i z niej korzystać. Człowiek był bardzo silnie uzależniony od otaczającego go...poleca85%
Biologia

Dlaczego zanika różnorodność gatunkowa? - referat

Nie wszyscy ludzie nie zwracają uwagi na środowisko, które ich otacza, a skutki tych zaniedbań nie da się odwrócić. Na całym świecie zanieczyszczenia środowiska działają bardzo szkodliwie na wszystkie żyjące organizmy roślinne i...poleca85%
Biologia

Ochrona środowiska - podstawy

promieniowania UV. Całość procesów niszczących prowadzi do zatracenia bioróżnorodności organizmów. Jak wiec chronić nasze środowisko i przyrodę? Otóż poprzez ochronę poszczególnych jego działów . ochrona wódpoleca84%
Biologia

Ochrona środowiska w UE.

pestycydów, - zachowanie bioróżnorodności , - ograniczenie zagrożenia pożarowego. Turystyka: - intensyfikacja działań na rzecz ochrony środowiska w działalności turystycznej, - podjęcie działań ochronnych przez społeczności lokalne wpoleca76%
Biologia

Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt

zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie bioróżnorodności . Minister środowiska publikuje okresowo w formie rozporządzeń listy gatunkówpoleca86%
Biologia

Różnorodność Biologiczna a równowaga Ekosystemu

nie prowadziła do osłabienia bioróżnorodności istniejącej. Ważna jest zatem ochrona gatunków i ekosystemów zagrożonych, a także naprawienie wyrządzonych przyrodzie krzywd, przywracanie naturalnychpoleca85%
Biologia

Ochrona przyrody - pytania egzaminacyjne

chemiczne 38% >hybrydyzacja 38% , >nadmierna eksploatacja 15% 8. Jakie znaczenie ma zachowanie bogactwa bioróżnorodności . Po co chronimy różnorodność biotyczną Ziemi? Musimy chronić różnorodność