profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ocena zdolności kredytowejpoleca84%
Politologia

Polityka kredytowa

Definicja polityki kredytowej- kredyt bankowy jest jedną z czynności określonych w ustawie Prawo bankowe i jest to czynność zastrzeżona dla banków. Inne podmioty i osoby fizyczne nie mogą udzielać kredytów. Umowa o kredyt jest umową cywilnoprawną....poleca85%
Finanse i bankowość

Polityka kredytowa

Polityka kredytowa - teoria i przykładowe zadaniapoleca86%
Finanse i bankowość

Ściągi z przedmiotu polityka kredytowa

w załączniku treśćpoleca85%
Finanse i bankowość

Polityka pieniężna

Polityka pieniężna ? jest to polityka wpływająca na podaż pieniądza w gospodarce ( na ilość pieniądza w tej gospodarce). Instytucją publiczną, za pomocą której państwo prowadzi politykę pieniężnąpoleca86%
Ekonomia

Inflacja

pokrycia, 2. oprocentowanie pieniędzy 3. działalność kredytową banków komercyjnych (tzw. "bankowa kreacja pieniądza") ? niespodziewany i gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych (np. surowcówpoleca85%
Ekonomia

Neoinstytucjonalizm; J. K. Galbraith

polityków od analizy jakości życia gospodarczego, zalecając tylko czuwanie nad stopą podaży pieniądza, która powinna być zgodna z tempem wzrostu produktu globalnego. Zdaniem Galbraitha polityka kredytowa w