profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Ocena postępowania Lady Makbetpoleca84%
Język polski

Przemiany w psychice Lady Makbet.

Odwołując się do całości dramatu, opisz przemiany, które dokonują się w psychice Lady Makbet oraz przyczyny i objawy jej szaleństwa. Lady Makbet to jedna z głównych bohaterek tragedii Szekspira pod tytułem "Makbet". W jej psychice...poleca85%
Język polski

Wskaż różnice i podobnieństwa w psychologicznych portretach zabójców na podstawie literatury polskiej i obcej

decyzji samotnie – pobudza go (ulega namowie) lady Makbet . Strach i wątpliwości zostały przezwyciężone przez ambicję oraz uległość wobec żonypoleca89%
Język polski

Żyjemy w samych znakach zapytania? Poszukiwanie ładu świata i sensu ludzkiej egzystencji w wybranych utworach.

losowi (?Chcieli los, abym był królem, niech mię bez przyczynienia się mojego ukoronuje.?). Kolejną osobą, która popycha Makbeta w stronę zła, wkładając mu niemal nóż do ręki jest jego żona, Lady Makbet