profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ocena demokracji szlacheckiejpoleca85%
Historia

Demokracja szlachecka w Polsce i jej ocena.

Pod koniec XV, a na początku XVI wieku wykształcił się w Polsce ustrój demokracji szlacheckiej. Szlachta zaczęła odgrywać dominującą rolę w państwie, kosztem króla i magnaterii. Polska szlachta była wyjątkowo zaangażowana w politykę, sprawy kraju...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Pochwała demokracji szlacheckiej

Demokracja szlachecka był to ustrój polityczny ,w którym najwyższą władzę sprawowała szlachta , mimo że stanowiła 10 % ogółu społeczeństwa. Ustrój ten powstał w Polsce już w XV wieku i trwał do wieku XVIII. Gwarantował on...poleca86%
Historia

Ocena demokracji szlacheckiej

Trudno jest obiektywnie ocenić demokrację szlachecką, najłatwiej będzie mi to zrobić z mojego punktu widzenia. W świecie mnie otaczającym znane jest prawo równości wszystkich ludzi, obojętnie jakiego majątku i pochodzenia. Można więc założyć, że...poleca83%
Historia

Blaski i cienie demokracji szlacheckiej w Polsce.

Po pierwsze demokracja : prawo wyborcze dla wszystkich… Demokracja to ustrój, w którym władze - bezpośrednio lub przez wybranych przedstawicieli – sprawuje lud. Powstała w Atenach 2500 lat temu i do dziś stanowi podstawę władzy politycznej w wielu...poleca85%
Historia

Szlachta polska XVII wieku patrioci czy zdrajcy? - rozprawka

swoim zachowaniem i czynami pokazała w jak prosty sposób można zdradzić. W Polsce już w XVII wieku można było dostrzec korupcję. Szlachta wraz z magnaterią uchwalając i przyjmując prawa, zrywającpoleca85%
Historia

Moja ocena demokracji szlacheckiej

pory kwestię sporną - jeśli społeczeństwo jest podzielone na klasy, zawsze istnieć będzie klasa uciskających i uciskanych. Dlaczego w Polsce wytworzyła się właśnie demokracja szlachecka ? Abypoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Władza w Polsce

itp. Można wyróżnić władzę prawomocną, znajdującą się w rękach osób postrzeganych jako uprawnione do jej sprawowania akceptowaną zarówno przez tych, którzy ją sprawują jak i przez tych, którzy jej