profil

Wybierz przedmiot
Teksty 26
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Oceń Kreonapoleca85%
Język polski

"Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to ...”

"Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to ...” Najtragiczniejsza postać dramatu Sofoklesa to Kreon - człowiek, który z władcy jednego z najpotężniejszych państw, z poważanego króla, ojca i męża, stał się niezdolnym do władzy...poleca88%
Język polski

Dlaczego uważam że Kreon jest postacią godną naśladowania?

Kreon jest jedną z głównych postaci dramatu antycznego „Antygona”, którego autorem jest Sofokles. Kreon zostaje władcą Teb, po bratobójczej walce swoich krewnych. Dramat ten porusza problem konfliktu władzy i uczucia. Władca Teb reprezentuje...poleca85%
Język polski

Charakterystyka bohaterów "Antygony".

ANTYGONA Antygona jest siostrą Polinejkesa i Eteoklesa, dzieckiem kazirodczego związku Edypa i Jokasty. Antygona jets osobą bardzo odważną Decyduje się na złamanie zakazu władcy, aby zapewnić godny spoczynek swemu bratu-Polnejkesowi. Uważa prawo...poleca85%
Język polski

Po czyjej stronie opowiedziałbyś się w sprawie sporu Antygony i Kreona?

"Antygona" jest tragedią - której motyw przewodni stanowi nieprzezwyciężony konflikt pomiędzy dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi. Bohaterowie wyrastają ponad przeciętność, ale ich losami kieruje przeznaczenie. Koncepcja ludzkiego losu...poleca85%
Język polski

Która postawa, Kreona czy Antygony jest Tobie bliższa i dlaczego?

"Antygona" jest to utwór napisany przez starożytnego tragika Sofoklesa. W utworze tym ścierają się dwie racje: Antygony, która kierowała się racjami uczuć, grzebiąc brata i Kreona, który zakazał pochówku Polinejkesa kierując się racjami dobra...poleca85%
Język polski

Charakterystyka Kreona

Kreon jest jedną z głównych postaci dramatu Sofoklesa pt. „Antygona”. Dwukrotnie obejmował tron w Tebach: raz po zamordowanym szwagrze, Lajosie, drugi raz po abdykacji Edypa. Jego żoną była Eurydyka, ich syn miał na imię Hajmon. Kreon był...poleca84%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.

Antygona, tytułowa bohaterka dramatu Sofoklesa jest pełna dumy rodowej. Porywcza i wybuchowa, zdecydowana i energiczna, doskonale wie jak przekonać lud, ze ma słuszność co do pochówku swojego brata i co do przeciwstawienia się rozkazowi króla....poleca80%
Język polski

Charakterystyka Kreona "Antygona" Sofoklesa

Kreon był to główny bohater tragedii antycznej Sofoklesa pt „antygona”. Jego żoną była Eurydyka z którą miał jedynego syna Hajmona. Kreon po śmierci Eteoklesa został władcą Teb. Starał się on być jak najlepszym władcą, chciał być sprawiedliwy i...poleca81%
Język polski

Oceń Kreona jako władcę.

Kreon mimo tego, iż był władcą nie do końca rozważnym i przewidującym był jednak władcą sprawiedliwym gdyż skazując Antygonę na kare śmierci nie miał na uwadze ich względów rodzinnych. Nie pozwolił pochować ciała zdrajcy (Polinejkesa), mimo iż ten...poleca82%
Język polski

Charakterystyka Kreona z "Antygony".

Kreon jest jedną z głównych postaci dramatu Sofoklesa pt. ?Antygona?. Dwukrotnie obejmował tron w Tebach: raz po zamordowanym szwagrze, Lajosie, drugi raz po abdykacji Edypa. Jego żoną była Eurydyka, ich syn miał na imię Hajmon. Kreon był...poleca75%
Język polski

Charakterystyka Antygony i Kreona.

ANTYGONA - córka Kreona, siostra Hajmona i Ismeny; postać aktywna, wierząca (do Ismeny: A ty znieważaj bogów świętą wolę), stawia czynny opór, kocha brata, ma odwagę sprzeniewierzyć się prawu ludzkiemu; dla niej prawo moralne jest bardzo silne;...poleca85%
Język polski

Charakterystyka Kreona

Kreon jest jedną z głównych postaci dramatu „Antygona” Sofoklesa . Był on despotycznym królem Teb w starożytnej Grecji. Kreon był bratem Jokasty, matki Antygony. Władcę Teb cechowała wielka upartość i porywczość. Nie słuchał niczyich rad, a w...poleca87%
Język polski

Oblicza władcy. Przedstaw sposób funkcjonowania tego motywu w literaturze.

Szanowna Komisjo! W swojej prezentacji chciałabym przedstawić różne sylwetki władców, dobrych, złych, okrutnych, łaskawych, szalonych. Zaznaczmy jednak, że władca, to przede wszystkim człowiek, dlatego nie można od niego oczekiwać, że będzie...poleca85%
Język polski

Kreon - nieugięty władca, czy człowiek złamany przez los; hipoteza.

Starożytność, to epoka wielkich filozofów, teatru i państw-miast Grecji. To właśnie w tym okresie Sofokles napisał swoje znamienite dzieło, "Antygonę". Jednym z jej bohaterów jest Kreon, władca Teb. Przez niektórych jest uważany za...poleca85%
Język polski

Wyobraź sobie, że jesteś jednym z bohaterów "Antygony", wejdź w jego rolę i przygotuj wystąpienie, mowę: obronę zaprezentowanego w dramacie stanowiska.

Drodzy obywatele Teb, Wysoki Sądzie! Jam jest Kreon, Wasz król i władca. Dziś zebraliśmy się tu, aby osądzić moje postępowanie. Postępowanie Króla rządzącego mądrze, zapobiegliwie, sprawiedliwie i praworządnie. Zanim jednak przejdę do sedna...poleca85%
Język polski

Kreon i Makbet - portrety dwóch władców.

Kreon był władcą Teb z „Antygony” Sofoklesa, zaś Makbet władcą Szkocji z utworu Williama Shakespeare’a o tytule takim samym, jak imię jego głównego bohatera: „Makbet”. Mimo, iż utwory obu bohaterów należały do dwóch różnych dziejów w literaturze...poleca88%
Język polski

Ocena Kreona jako władcy i jako człowieka.

Moim zdaniem Kreon był władcą sprawiedliwym i rozważnym, choc swoimi decyzjami odpowiedział za śmierc wielu niewinnych ludzi. Pragnął w pierwszej kolejności respektowac nakazy państwowe, nawet, jeśli w grę wchodziła jego najbliższa rodzina. Był...poleca90%
Język polski

"Tak, więc wypada strzec prawa i władzy"-rozprawka (z elementami charakterystyki Kreona)

Występujący w dramacie Sofoklesa Kreon jest zupełnym przeciwieństwem Antygony. Różnią się oni prawie wszystkimi cechami. Kreon jest stanowczy, a jego postępowanie określają słowa zawarte w temacie. W tej rozprawce chciałabym się zastanowić nad...poleca85%
Język polski

Czy Kreon był dobrym władcą - charakterystyka.

Sądzę, że tak. Kreon to bardzo dobry władca choć nie jest idealny, ani nie zadowala wszystkich. Kreon jest świetnym rządzącym, szanuję go i bardzo cenię. Sądzę, że to co zrobił było najlepszym wyjściem z tej sytuacji. Popieram jego decyzję. Król...poleca85%
Język polski

Charakterystyka Kreona.

Kreon jest jedną z głównych postaci dramatu Sofoklesa pt. "Antygona". Jest on królem Teb. Rządząc tym miastem nie liczył się ze zdaniem innych i nic nie mogło zmienić jego decyzji. Świadczą o tym słowa: "Lud mi dyktować będzie co...poleca86%
Język polski

Kto ma racje? Kreon czy Antygona?

Sofokles w swoim dziele pt. „Antygona” przedstawił konflikt dwóch stron: praw boskich z prawami ustanowionymi przez ludzi. Konflikt ten zaistniał, gdyż Kreon – władca Teb - wydał zakaz grzebania zwłok brata Antygony, Polinejkesa, który wraz z...poleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.

Antygona i kreon są jednymi z głównych bohaterów tragedii pt :" Antygona" autorstwa Sofoklesa. Kreon jest wujem Antygony i władcą Teb. Antygona i Kreon to dwie różniące się postacie. Mają jednak kilka cech wspólnych. Oboje...poleca85%
Język polski

Oceń decyzje Kreona, bohatera dramatu Sofoklesa.

Kreon wydał zakaz zabraniający, pod karą śmierci, pochowania Polinika, zdrajcy państwa. Ma na celu dobro społeczne, interesy państwa i utrzymanie silnej władzy. Przestrzegając praworządności jako władca, uważa, że z punktu widzenia interesów...poleca85%
Język polski

Komu bardziej współczuję Antygonie czy Kreonowi - rozprawka.

Komu bardziej współczuję? Antygonie czy Kreonowi? Kobiecie wiernej prawom boskim, przechodzacej trudną sytuację, ponieważ obaj jej bracia zginęli w bratobójczej walce, czy też tyranowi, który wątłe prawa ludzkie przedkładał ponad święte prawa...poleca82%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Antygony i Kreona.

Każdy człowiek jest inny i kieruje się oraz postepuje według swojego kodeksu moralnego. Należy tolerować wartości drugich ludzi, oczywiście jeśli nie czynią one nikomu krzywdy. Niektórzy ludzie posiadają zasady, których nie wolno w żadnym wypadku...poleca85%
Język polski

Charakterystyka porównawcza Kreona i Antygony.

Antygona i Kreon są głównymi bohaterami dramatu Sofoklesa pt"Antygona". Oboje wywodzą sie z rodu Labdakidów. Antygona była córką Jokasty i Edypa, siostrą Ismeny i dwóch poległych braci: Eteoklesa i Polinejkesa. Kreon dwukrotnie...