profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obywatelstwo UEpoleca85%
Prawo

Obywatelstwo UE.

Konstrukcja obywatelstwa europejskiego jest instytucją nową, służącą większej integracji, kształtującą poczucie więzi duchowej i solidarności z kulturą i cywilizacją całej Europy. Przeświadcza jej obywateli o powadze wartości wspólnego interesu....poleca85%
Administracja

Pytania z UE

INTEGRACJA EUROPEJSKA – PYTANIA EGZAMINACYJNE U podłoża integracji legły przede wszystkim względy polityczne: rezygnacja ze stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych potrzeba współdziałania państw przy odbudowie Europy ze...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Obywatelstwo UE

Obywatelstwo UE - prezentacja multimedialnapoleca95%
Wiedza o społeczeństwie

Obywatelstwo polskie i unijne

się obw) | | V wojewoda konsul | | V minister spraw wew. | | V Prezydent RP Obywatelstwo unijne (prawa) -korzystanie z opieki dyplomatycznej i konsularnej -swobodne poruszanie się po krajach UEpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Obywatelstwo polskie i unijne.

1992 r. Polacy uzyskali status obywateli UE wraz z przystąpieniem do niej naszego kraju. Obywatelstwo polskie nie zostało wtedy zlikwidowane czy zastąpione nowym, lecz rozszerzone o dodatkowepoleca85%
Edukacja europejska

Administracja publiczna wobec integracji Polski z UE

, stworzone zostało również europejskie obywatelstwo Unii. 2. Prawo wspólnotowe Prawo wspólnotowe to ogół aktów prawnych przyjętych w ramach Wspólnot Europejskich. Dotyczy i obowiązuje w każdympoleca86%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej (charakter prawny UE, tworzenie i zakres prawa, 3 filary)

członkowskich. Obywatelstwo „ UE ”. Obywatelem Unii Europejskiej staje się każda osoba posiadająca obywatelstwo państwa członkowskiego. Obywatelstwo Unii nie zastępuje obywatelstwa państwa, ale je