profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obywatelstwo definicjapoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Obywatelstwo - ogólne zagadnienia

1. Obywatelstwo – pojęcie a) Prawny związek jednostki z państwem, łączący się z uprawnieniami i obowiązkami określonymi przez prawo danego państwa. Obywatelstwo nie jest tożsame z narodowością jednostki (np. osoba narodowości francuskiej...poleca85%
Prawo

Obywatelstwo UE.

Europejskiego (art. 225 TWE). Ogólne zasady korzystania i realizacji tego prawa określa każda z instytucji w swoim regulaminie. Każdy obywatel UE, a także każda osoba fizyczna czy prawna zamieszkała lub mającapoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne - zagadnienia i pytania

, mają charakter trwały. Prawo zastosowane wobec głównych zbrodniarzy wojennych nazywane jest prawem norymberskim. W 1946 r Zgromadzenie Ogólne ONZ powzięło uchwałę potwierdzającą zasady prawapoleca85%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej

międzypaństwowe: traktat fuzyjny, Jednolity Akt Europejski, traktat amsterdamski, nicejski, lizboński, traktaty akcesyjne państw 3. Ogólne zasady prawa Unii Europejskiej: szereg zasad prawa UE