profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Obyczaje i zwyczaje

poleca62%
Wiedza o społeczeństwie

Najważniejsze zasady funkcjonowania grup społecznych

Kategoria: Grupy społeczne i ich funkcje

Trudno wyobrazić sobie istnienie grup, w których nie obowiązywałyby żadne normy lub byłyby one permanentnie łamane przez ich członków. Istnieje oczywiście wiele grup, w których normy istnieją, pomimo tego, że nie są nigdzie zapisane. Jednak nawet w takich przypadkach konieczna jest możliwość odczytania norm, ustalenia, czy określone zachowanie przekroczyło granice akceptowalności. Społeczeństwo, jak każda inna grupa, nie może istnieć bez norm – reguł postępowania. Normy grupowe i...