profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Obszary niespokojne na świeciepoleca85%
Geografia

Obszary konfliktów zbrojnych na świecie

Obszary konfliktów zbrojnych na świecie Nawet w okresach powszechnie uznanych za czas światowego pokoju toczą się lokalne lub regionalne konflikty zbrojne. Konflikty te mogą mieć przyczyny: - gospodarcze – walka o dostęp do bogactw naturalnych...poleca85%
Geografia

Obszary napięć i konfliktów na świecie.

rozproszony po całym świecie (tzw. diaspora żydowska). Żydzi zachowali jednak własną tożsamość narodową. Ponownie na dużą skalę osadnictwo żydowskie w Palestynie rozpoczęło się po I wojnie światowej. W 1947 rpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Prawda o głodzie na świecie

prosta - w Trzecim Świecie opłaca się produkować (tania siła robocza, duże obszary itd.), lecz nie opłaca się sprzedawać na miejscu. Lepiej zatem tanią żywność sprzedać drożej na zachodzie, aniżelipoleca84%
Historia

Świat po I wojnie światowej. Geneza systemu wersalskiego jego słabe i mocne strony

Ligi Narodów były przyczyną konfliktów narodowościowych wewnątrz nowo powstałych państw i na całym świecie i w końcu doprowadzeniem do wybuchu II wojny światowej.poleca84%
Geografia

Konflikty na świecie

doprowadziły w 1983 r. do wyprowadzenia wojsk izraelskich, a w 1983 wojsk ONZ. III Wojny izraelsko-arabskie Określenie to dotyczy wszystkich konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie pomiędzy Izraelem a