profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Obsydianpoleca85%
Historia

Cywilizacja minojska.

Najwcześniejsze neolityczne osiedle na wyspach egejskich znajdowało się w Knossos na Krecie. Za pomocą promieniotwórczego izotopu węgla daluje się je w przybliżeniu na rok ok. 6100 p.n.e. Osadnicy przynieśli ze sobą dobrze opanowane rzemiosło...poleca85%
Historia

Rewolucja neolityczna

REWOLUCJA NEOLITYCZNA W IX tysiącleciu na górzystych terenach Bliskiego Wschodu miało miejsce wydarzenie o doniosłym znaczeniu w dziejach cywilizacji. Ludzie tam żyjący stali się rolnikami i hodowcami. Proces przechodzenia od gospodarki zbieracko...poleca85%
Historia

Kultura Minojska

Roz­wi­nę­ła się pod ko­niec III ty­siąc­le­cia p.n.e. na naj­więk­szej wy­spie Mo­rza Egej­skie­go – Kre­cie, któ­rą rzą­dził le­gen­dar­ny król Mi­nos. Od imie­nia wład­cy po­cho­dzi okre­śle­niepoleca84%
Historia

Wczesny okres dziejów Grecji.

Najstarsze cywilizacje lódów przybyłych na tereny Grecij: 1. Cywilizacja minojska lub egejska: występowała na Krecie. Byli oni świętymi żeglarzami i znali pismo Mit o królu Minosie,który rozkazałpoleca80%
Historia

Cywilizacja Minojska

Kultura minojska , kultura kreteńska to jedna z najstarszych kultur epoki brązu w obszarze Morza Śródziemnego powstała na Krecie około 3000 p.n.e.. Odkryta i poznana dokładniej dopiero na początku XXpoleca85%
Historia

List- Kultura minojska

o Kulturze Minojskiej. Na lekcji historii mówiliśmy na jej temat . Cywilizacja ta miała początek na największej wyspie Morza Egejskiego na Krecie, zapewne wiesz gdzie to jest. Powstała ona okołopoleca82%
Historia

Cywilizacja Helleńska

jego pobliżu istnieją cywilizacje Egipcjan ,Izraelitów i mieszkańców Mezopotamii , które wywierały wpływ na rozwój tego regionu . A ? Cywilizacja Minojska i jej upadek Nazwa pochodzi od legendarnego