profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Obrona polskościpoleca85%
Język polski

Miejsce poety romantycznego wśród spraw narodowych (w twórczości Juliusza Słowackiego)

Epoka romantyzmu postawiła przed polskim narodem niebagatelne wyzwanie. Ojczyzna nasza dostała się na długie lata pod okupację państw zaborczych. Kwestia obrony polskości i poszukiwania sposobów na odbudowę utraconej państwowości stała się więc...poleca83%
Język polski

Czy warto „zdobywać góry” i ambitnie dążyć do celu? Uzasadnij to twierdzenie w formie rozprawki na podstawie zachowań bohaterów literackich utworów poznanych w czasie nauki w gimnazjum.

W otaczającym nas świecie jest wielu ludzi pragnących osiągnąć swój „szczyt”. Dla jego zdobycia są w stanie nawet poświęcić siebie. Jednak zawsze warto sobie zadać pytanie: „czy warto ‘zdobywać góry’ i ambitnie dążyć do celu?”. Spróbuję uzasadnić...poleca84%
Język polski

Uzasadnij, że „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicz i „Potop” Henryka Sienkiewicza to utwory pisane ku pokrzepieniu serc.

„Litwo! Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie. Ile trzeba cenić, ten tylko się dowie, Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.” W dorobku literatury polskiej możemy znaleźć wiele utworów, które...poleca85%
Język polski

Czy warto buntować się wobec władzy?

Od wielu wieków ludzie, a nawet zwierzęta wykazują potrzebę sprzeciwiania się. Jeszcze nie narodził się taki, co by wszystkim dogodził. Czasem warto buntować się wobec władzy, jednak nie zawsze to wychodzi na dobre społeczeństwu. W poniższych...poleca85%
Język polski

Jak należy dzisiaj bronić polskości przed zalewem cudzoziemszczyzny?

Jak należy dzisiaj bronić polskości przed zalewem cudzoziemszczyzny? To bardzo trafne pytanie, które powinien zadać sobie każdy Polak i patriota. W dzisiejszym świecie nikt nie zdaje sobie sprawy z kultury, czy tradycji własnego kraju. Wszyscy...poleca85%
Język polski

Czy warto dążyć do celu na podstawie "Syzyfowych prac"

Każdy ma jakieś marzenia i cele w życiu. W spełnieniu marzeń i w osiągnięciu tych celów może pomóc nam wyłącznie własna praca i nasze ambicje. Uważam, że warto 'zdobywać góry' i ambitnie dążyć do celu i postaram się w swojej pracy przedstawić...