profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obraz Polaków w Potopie Sienkiewiczapoleca85%
Język polski

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

Na początku "Potopu" Sienkiewicz ukazuje upadek moralny społeczeństwa (zdradę, zaprzedanie wrogom przez klasę rządzącą, odstępowanie od władcy, apatię i rezygnację). Wrzeszczowicz (cudzoziemiec) wypowiada się o Polakach: " Jest li na świecie taki...poleca86%
Język polski

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

Oba obrazy Polaków przedstawione we fragmentach „ Potopu ” Henryka Sienkiewicza zasadniczo się od siebie różnią. W jednym jesteśmy oceniani przez cudzoziemca, który wyraża się o naszym narodzie bardzopoleca88%
Język polski

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z „Potopu” Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

Mróz Marlena III d TEMAT: Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z ? Potopu ? Henryka Sienkiewicza ? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści . Zwróć uwagępoleca87%
Język polski

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z "Potopu" Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

całej rozmowie, musiał się z nim zgodzić, choć była to bardzo bolesna prawda. W kolejnym fragmencie zawarta jest wypowiedź królowej, która w pozytywny sposób ocenia Polaków . Jest to scena narady upoleca86%
Język polski

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.

obraz Polaków żyjących w XVII wieku , nie jest jednoznaczny. Sienkiewicz nie skupił się przecież na ukazaniu, ani pozytywnego, ani negatywnego wizerunku. Jest to obraz złożony, stanowiący prezentacjępoleca92%
Język polski

Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z „Potopu” Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu

bohater powieści Kmicic zgadza się z opinią Wrzesczowicza. Jednak odnosząc się do całości utworu , i punktu widzenia Sienkiewicza stwierdzam, że obraz Polaków XVII wieku wyłaniający się z „ Potopu ” jest