profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obozy germanizacyjne dla dziecipoleca82%
Historia

Obozy koncentracyjne

Obozy koncentracyjne, miejsce odosobnienia osób uznanych za wrogie przez dany reżim. Zorganizowali je Anglicy (Concentrations Camps) po wojnach burskich (1880-1881, 1899-1902), używając do ich ochrony skautów. Na masową skalę obozy koncentracyjne...poleca84%
Historia

Obozy koncentracyjne

Obozy koncentracyjne Pierwsze obozy hitlerowskie powstały w Niemczech w 1933 roku. Formalną podstawą ich istnienia stworzyły rozporządzenia z 28 lutego 1933 roku ("rozporządzenie wyjątkowe opoleca83%
Historia

Obozy koncentracyjne

, Oranienburgu, Sachsenhausen, Buchenwaldzie, Mauthausen, Ravensbrck. Łączną liczbę więźniów, którzy przeszli przez obozy koncentracyjne 1933-39, szacuje się na ok. 165-170 tys. Po IX 1939 rozbudowanopoleca88%
Historia

Konsekwencje wprowadzenia rządów dyktatorskich:

-zakładano obozy koncentracyjne (ZSRR - łagry), gdzie zamykano sprzeciwiających się rządom dyktatorów ludzi, zmuszając ich do ciężkiej pracy.poleca85%
Historia

Obozy hitlerowskie

. Ze względu na ogromną liczbę obozów i ich różnorodność powstał cały system obejmujący obozy koncentracyjne , ośrodki zagłady, obozy pracy przymusowej, obozy przesiedleńcze i przejściowe, obozy