profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Obóz młodychpoleca83%
Język polski

Analiza i interpretacja "Ody do młodości" Adama Mickiewicza.

Utwór, jak zresztą wskazuje na to sam tytuł, jest odą. Oda jest to utwór wierszowany, najczęściej stroficzny o charakterze pochwalnym lub dziękczynnym. Jest to patetyczny utwór opiewający wybitną postać, wydarzenie, bądź wzniosłą ideę. „Oda do...poleca85%
Język polski

Recenzja wiersza Adama Mickiewicza pt. "Oda do młodości".

"Oda do młodości " powstała w grudniu 1921 r. i jest utworem łączącym jeszcze elementy poetyki klasycystycznej i myśli bliskie ludziom. Oświecenia z cechami charakterystycznymi dlapoleca87%
Język polski

Istota młodości w utworze Mickiewicza "Oda do młodości".

Jaka ranga została nada młodości w utworze Mickiewicza (Oda do młodości ). ?Oda do młodości ? Adama Mickiewicza jest swoistym wychwaleniem młodości ponad wszelkie inne etapy życia. Młodość nazwanapoleca87%
Język polski

Poezja Adama Mickiewicza

całe społeczeństwo nadzieją na wyzwolenie się spod jarzma znienawidzonego caratu. Poezja Mickiewicza nacechowana jest głębokim patriotyzmem i uczuciem miłości. Pierwszy jego utwór to „Oda do młodościpoleca84%
Język polski

Analiza i interpretacja porównawcza "Ody do młodości" A. Mickiewicza i "Do młodych" A. Asnyka

„Odę do młodości ” Adama Mickiewicza jak i wiersz Adama Asnyka „ Do młodych” można uznać za manifesty literackie, gdyż utwory te wyrażają założenia programowe nadchodzącej epoki, zwiastują nadejściepoleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja powównawcza "Ody do młodości" A. Mickiewicza i "Do młodych" A. Asnyka

„Odę do młodości ” Adama Mickiewicza jak i wiersz Adama Asnyka „ Do młodych” można uznać za manifesty literackie, gdyż utwory te wyrażają założenia programowe nadchodzącej epoki, zwiastują nadejście