profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Obowiązki dzieckapoleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie obowiązki wynikają z faktu posiadania przez innych praw człowieka?

Temat: Jakie obowiązki wynikają z faktu posiadania przez innych ludzi praw człowieka? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Człowiek musi po prostu szanować prawa innych ludzi, czyli nie robić ludziom niczego, co byłoby niezgodne z...poleca66%
Wiedza o społeczeństwie

Prawa i Obowiazki dziecka

Rozdział V Prawa i obowiązki dzieci Prawa do: - ochrony życia - zachowania godności - nietykalności i wolności osobistej; zatrzymany powinien być poinformowany o przyczynach, w ciągu 48 godzin powinien być przekazany do dyspozycji sądu, a...poleca74%
Wiedza o społeczeństwie

Jakie prawa i obowiązki ma dziecko w Polsce

Każde dziecko w Polsce jak i ja ma takie same prawa i obowiązki. Wileu ludzi ma prawa ale zapomina o swoich obowiązkach. Ja jako dziecko, a właściwie młodzie, kożystam z wielu praw. Jednym z nich jest prawo ochrony życia, poniważ moje...poleca87%
Pedagogika

Prawa człowieka.

, sprawiedliwości i pokoju na świecie,uznając, że prawa te wynikają z przyrodzonej godności osoby ludzkiej,uznając, że zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ideał wolnej istoty ludzkiejpoleca85%
Pedagogika

Blaski i cienie realizacji praw dziecka w rodzinie.

stosunków w rodzinie należą do zagadnień związanych z respektowaniem praw człowieka , z obyczajowością, tradycją, kulturą, religią itd. Wejście Polski do Unii Europejskiej nie ma wpływu na szczegółowepoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Ustna stara matura z WOS-u pytania i odpowiedzi

się ich zrzec) Nienaruszalne (nie można człowieka pozbawić tych praw ) b) obowiązki człowieka i obywatela w Konstytucji i aktach prawa międzynarodowego HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE DOKUMENTY PRAW