profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Obowiązki dajcego zleceniepoleca93%
Prawo

Umowa agencyjna

Umowa agencyjna należy do umów o wiadczenie usług a dokładniej do umów porednictwa. Dokładna definicja znajduje się w art. 7581 k.c. "Przez umowę agencyjn przyjmujcy zlecenie - agent zobowizuje się, w zakresie działalnoci swego przedsiębiorstwa,...poleca91%
Prawo

Umowy w Kodeksie Cywilnym

WYBRANE UMOWY Z KODEKSU CYWILNEGO LEASINGU AGENCYJNA KOMISU RACHUNKU BANKOWEGO UBEZPIECZENIA POŻYCZKI UŻYCZENIApoleca90%
Administracja

Umowa agencyjna

UMOWA AGENCYJNA Umowa agencyjna należy do umów o świadczenie usług, a dokładniej do umów pośrednictwa. Przepisy prawne regulujące zawieranie umów agencyjnych znajdują sie w Kodeksie Cywilnympoleca84%
Prawo

Pojęcie umowy, rodzaje i formy umów

przedsiębiorstwa, przedstawicielstwa, pośrednictwa, o współdziałanie. Formy umów: UMOWA AGENCYJNA Według polskiego Kodeksu cywilnego w umowie agencyjnej agent podejmuje się stałego pośrednictwa zapoleca83%
Prawo

Umowa o prace

rodzaj owy. Innymi umowami o pracę zawieranymi na czas określony, niepodlegającymi pod Kodeks Pracy, a pod Kodeks Cywilny są: umowa o dzieło, umowa zlecenie oraz umowa agencyjna . Umowa zleceniapoleca85%
Mikroekonomia

Rodzaje umów o pracę

, o zakazie podejmowania działalności konkurencyjnej. Innymi umowami o pracę niepodlegającymi pod Kodeks Pracy, a pod Kodeks Cywilny są: • umowa o dzieło, • umowa zlecenie, • umowa agencyjna