profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Oblicze współczesnej rodzinypoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Cechy współczesnej rodziny

Rodzina, jest to według mnie jeden z najważniejszych aspektów na tym świecie. Cechy współczesnej rodziny są bardzo rozległe, a zarazem ważne i wiadome dla osób w wieku dojrzałym. Właśnie, dlatego spróbuje niektóre z tych cech wyodrębnić i...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy współczesna rodzina przeżywa kryzys?

Jan Paweł II w swojej adhortacji Familiaris consortio zwraca uwagę na konieczność rozeznania rzeczywistej sytuacji rodziny, czyli poznania prawdy dotyczącej miłości, małżeństwa i rodziny. Rozeznanie to jest niezbędnym wymogiem dzieła...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Czy polskie społeczeństwo jest społeczeństwem obywatelskim? Przedstaw różnorodne czynniki, które Twoim zdaniem mają wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa we współczesnej Polsce.

mają zdolność do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów. Czy polskie społeczeństwo ma takie cechy ? Czy można je określać mianem społeczeństwa obywatelskiegopoleca85%
Socjologia

Esej

natury społecznej, ekonomicznej, kulturowej. W rodzinie kształtowane są nasze podstawowe cechy osobowości społecznej, a ważną rolę odgrywają tu postawy rodziców i sposoby w jaki spełniają swoje funkcjepoleca85%
Kulturoznawstwo

Zacieranie się różnic płciowych w kulturze współczesnej- krótki esej

hetero seksualności jako obowiązującego sposobu interakcji między mężczyzną a kobietą. Na płaszczyźnie kultury współczesnej hetero seksualność traci swój charakter jako normy wyznaczającej dozwolonepoleca85%
Socjologia

Rodzina jako podstawowa i uniwersalna grupa społeczna

. ojciec lub matka sprawuje władzę, albo obydwoje mają równe prawa) i do uważania ich za „naturalne”. Jednakże liczne studia i badania nad przekształceniami rodziny współczesnej pokazały, że rodzina jestpoleca85%
Pedagogika

Wykorzystywanie seksualne jako ukryty wymiar przemocy we współczesnej rodzinie.

definicja rodziny mówi o rodzinie jako o grupie społecznej w której występują takie cechy jak: wspólne zamieszkanie członków, wspólne nazwisko, wspólna własność, ciągłość biologiczna oraz wspólna kultura