profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Oblicze Ojczyzny analiza i interpretacjapoleca82%
Język polski

Oblicze Ojczyzny

(praca z 1 klasy gima) słowa w wierszu "*** (oblicze ojczyzny)" Tadeusza Różewicza "na początku ojczyzna jest blisko, na wyciągnięcie ręki" oznaczają, że gdy jesteśmy jeszcze mali ojczyzna to rodzice, koledzy i koleżanki, to nasz dom,...poleca83%
Język polski

wiersz Oblicze ojczyzny

Czytając wiersz Tadeusz Różewicza pt.Oblicze ojczyzny odnoszę wrażenie,iż poeta miał szczęśliwe dzieciństwo,chociaż lata w których przyszło mu dorastać nie należały do spokojnych.Wojna ipoleca87%
Język polski

Motyw nostalgii w literaturze polskiej. Motyw utraconej ojczyzny w twórczości polskich romantyków.

. Każdy Polak zna te słowa. Są one bezpośrednim i uroczystym zwrotem do ojczyzny , wyrażającym żal i tęsknotę popoleca83%
Język polski

"Pan Tadeusz" - obraz utraconej ojczyzny w Epilogu.

Obraz utraconej ojczyzny we fragmencie Epilogu Pana Tadeusza. Co z tego obrazu odnajdujesz w całym poemacie Mickiewicza? OJCZYZNA - słowo to nadaje dziełom polskich romantyków szczególnypoleca85%
Język polski

Etos rycerski wobec "etosu maski"

oblicze . Motywując się smiercia rodziców i dobrem ojczyzny posunął sie do nikczemnych podstepów, uczynił to jednak dla Litwy z patriotycznego obowiązku. Jednak wobec Krzyżaków, którzy mu zaufali ipoleca85%
Język polski

Patriotyzm

Czy patiorotyzm ma dla dzisiejszej młozdzieży jakiekolwiek znaczenie? Dzisiejsza młodzież w dążeniu do własnych celów zapomina,co to jest patriotyzm. Młożdzież mysli tylko o własnych problemach