profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

O której godzinie rozpoczęła się II wojna światowapoleca85%
Historia

II wojna światowa.

KAMPANIA WRZEŚNIOWA NAJAZD HITLEROWSKI NA POLSKĘ. BÓJ GRANICZNY. ANGLIA I FRANCJA W WOJNIE Z NIEMCAMI. PRZELAMANIE OBRONY POLSKIEJ. WOJNA A PAŃSTWA ZACHODNIE I ZSRR. ZACISKANIE WIELKICH KLESZCZY PRZEZ ARMIE HITLEROWSKIE. NAJAZD ARMII CZERWONEJ....poleca79%
Historia

II wojna światowa - streszczenie i kalendarium

Prace w załącznikachpoleca83%
Historia

II Wojna Światowa

Przejdź do załącznika. Dużo treści, dużo zdjęć - idealne na pracę przedmiotowąpoleca80%
Historia

II Wojna Światowa - prezentacja multimedialna

PRACA W ZAŁĄCZNIKU W FORMIE PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJpoleca84%
Historia

Historia gospodaracza- Charakterystyka przemian gospodarczych na świecie 1870-1914. I wojna światowa

XIX W. I WOJNA ŚWIATOWA . 7. Gospodarka światowa w latach 1918-1939. II wojna światowa . 8. GOSPODARKA POLSKI W LATACH 1918-1939 I W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. 9. PRZEMIANY GOSPODARCZE NA ŚWIECIE ODpoleca87%
Historia

II wojna światowa

II wojna światowa - największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający między 1 września 1939 r. a 2 września 1945 r. (w Europie trwał do 8 maja 1945 r.), obejmujący zasięgiem działań wojennych